Výborová schůze OS Hodonín se bude konat 17.1.2019 v Mutěnicích 17,00 hod.V hospodě pod búdama tam, kde byla podzimní konference.Na schůzi bude navržen závodní plán, projednání obsazení boxů a počet holubů na dálkové závody.Doprava na závody není zatím dořešena. Vítáme každý vhodný návrh.

Dále žádám jednotlivé MS, které ještě tak neučinili ( seznam poslali jen 3 ) aby přinesli seznam chovatelů, kteří budou odebírat časopis poštovní holub.


Směr,síla větru a poloha holubníku - rozhodující faktory k úspěchu .

V roce 2017 jsme sloučením dvou OS Hodonín a Jižní Morava začali soutěžit ve výsledcích společně . Již první výsledky naznačovaly pro naše chovatele z bývalého OS Hodonín a severovýchodně položené MS ( Místní spolky ) , že to nebyla správná volba . Rozběhla se i mezi chovateli na toto téma diskuze, která však nebyla nijak razantní a správně adresovaná . Někteří chovatelé chtějí někam přestoupit ( nemají ale kam ) , jiní chtějí skončit .

Velká rozloha OS podélně od západu k východu MS Křepice - MS Hroznová Lhota, (poslední chovatel v Kuželově ), je území se vzdáleností od prvního k poslednímu chovateli cca 70 km !. Tato skutečnost již sama o sobě , nezaručuje objektivní závodění , natož společné výsledky . Rozdělení MS na dvě pásma není dostatečným řešením , neboť většinu chovatelů ,jak u nás na OS , tak i jinde v době internetu zajímá umístění v pořadí OS. Při soutěžení o body hrají výše uvedené faktory velkou roli , což se ukazuje i v nynějších prvních závodech sezony 2018 na OS Hodonín. Velké počty nasazených holubů některých chovatelů z bývalého OS "Jižní Moravy " , silné ( nikoliv slabé ) severní až severovýchodní proudění větru nahrávají těmto níže položeným MS při hranicích s Rakouskem velkou výhodu . Důkazem jsou počty prvních cca 10 chovatelů v pořadí OS z jižních MS po pěti závodech. Mají snad lepší holuby ? Velmi brzy jsou totiž vyčerpané počty holubů ve 20 % a ostatní chovatelé i při dobrých doletech svých závodníků v severněji položených MS , nemají šanci téměř nic umístnit.

Vycházím s toho, že v dnešní době má již mnoho chovatelů velmi dobré holuby . Nemluvím totiž o chovatelích , kteří byli a jsou slabší, nevěnují se chovu dostatečně nyní ani dříve . Sám osobně jsem velmi rozčarovaný i z doletů mých závodníků ze směru jiho - východ ( nikoliv správně od západu ), ve vteřinových intervalech , bohužel již vypadnou z % Ve směru za mnou na Milotice , Kyjov , Vlkoš, Vracov, M.Písek, H.Lhota atd. jsem ještě nikdy, jak tyto poslední dva roky tolik letících závodníků včetně holoubat v r. 2017 neviděl. Mám velmi dobrý rozhled ze dvora a zahrady , vidím desítky letících holubů jak na Slovensko tak i zpět přes mou zahradu , Jsou to prostě holubi , kteří se dostanou při velkém počtu startujících v peletonu na jihovýchod , většinou "bojují" již proti větru , na doletu ztrácí potřebnou rychlost , tím i potřebné minuty a vteřiny do 20% .

Tak tedy nevím - zda to hlasující většina při rozhodování o fůzi těchto dvou OS chtěla , nebo co nás vedlo k tomuto sloučení . Jsou daleko početně slabší OS v Čechách i na Moravě a zvládají sezonu samostatně . Při našich možnostech a kladných referencích vození dlouhých tratí , jistě by se nemusela zvyšovat v nejbližší době reálně cena za box a při cca 110 členech OS Hodonín bychom závodí sezonu "utahli". V případě , že by byl problém , není od věci řešení, případné snížením počtu závodů .Většina z nás totiž dojíždí do MS k nasazování a s hodinami , stojí to hodně času ,fin.prostředků a úsilí obsadit celou sezonu , těžkého závodního plánu při čtyřech dvoujzávodech. Ti co mají MS doma to tak netrápí. Dalším nepříjemným faktorem je čas svozu , který se prodloužil . Mnohé MS musí začínat velmi brzy nasazovat a to nepřidá stresu holubů v kabině zvláště v době velkých veder,které nás teprve čekají.

Chovám poštovní holuby letos 50 let . Mnoho jsem toho viděl i zažil . Ve vrcholných funkcích na OS Hodonín jsem působil celkem 18 let . Dovoluji si tedy po dlouhém zvážení napsat tento můj názor a snad i s podporou většiny chovatelů MS bývalé samostatné OS Hodonín. Co s tím dál ? Výbor OS by měl pracovat ke spokojenosti všech chovatelů , hledat kompromisní řešení a poté vrcholný orgán konference členů rozhodnout jak dál na OS Hodonín do budoucna .

                                                                                                                                     

                                                                                                                            Jaroslav Strnad